Dunav - reka prirodnog blaga!

Življi je nego što misliš...

Dunav, reka koja izvire na planini Švarcvald i na svom putu ka Crnom moru prolazi 10 zemalja, je oduvek bio dom najrazličitijih prirodnih staništa i blago za ljude koji su živeli oko njega. Uprkos brojnim ljudskim intervencijama u prethodnih 150 godina, Dunav i dalje poseduje posebna prirodna staništa poput aluvijalnih šuma, ostrva, peščanih sprudova, meandara i rukavaca. Ova reka ukupne dužine 2860 km dom je za više od 5000 različitih vrsta životinja i biljaka.

Otkrij čudesne tajne Dunava! Odigraj našu igricu
Sačuvaj reku i virutelno zaštiti reke od brojnih pretnji. Pomozi nam da sačuvamo zdravu okolinu za sve ribe, životinje i biljke koje ovde žive.

Odigraj igricu

U skladu sa ljudima

Voda je izvor života na zemlji

Različite kulture već hiljadama godina žive uz Dunav i zahvljajući njemu se razvijaju. Dunav je ljudima pružao mnogo dobrobiti poput ulova ribe i pijaće vode. Osim toga, šume na plavnim područjima su služile kao izvor materijala za građu kuća, ogrev, ali i kao sklonište za divljač koja je za ljude značila izvor hrane i krzna. Sa razvojem poljoprivrede i industrije, ljudi su zaboravili koliko zapravo zavise od reka i mi smo tek od skoro naučili kako da cenimo njene darove. Kada je vodostaj reke visok, reke pune skladišta podzemnih voda koja su od suštinskog značaja za rast žitarica, povrća i voća.Dunav je i dalje važan izvor pijaće vode za 20 miliona ljudi, a takođe služi i kao međunarodni plovni put koji povezuje 10 zemalja. Savršen je za sportski ribolov, vožnju kajaka, dok okolne šume i močvare pružaju odlične mogućnosti za šetnju.

Close button big