Дунав, реката на съкровищата

По-жив е, отколкото си представяш...

Родена в Шварцвалд и течаща през 10 държави по пътя си към Черно море, най-международната река в света винаги е била дом на разнообразни видове и благословия за хората, живеещи около нея. Въпреки човешката намеса през последните 150 години, Дунав все още е жива среда със специални местообитания като алувиалните гори, островите, чакълестото дъно, страничните протоци и блатата. С дължината си от 2 860 км, реката е дом на над 5000 различни вида животни и растения.

Открий чудните тайни на Дунава и играй нашата
игра „Спаси реката“, която ти дава възможност виртуално да опазиш реката от опасности. Помогни ни да осигурим здрава среда за всички риби, животни и растения, които живеят там.

Участвай в играта

В хармония с хората

Водата е жизнената сила на Земята.

В продължение на хилядолетия, различни култури са живели по бреговете на Дунав, което им е дало възможност да растат и процъфтяват. Крайречните гори са били богати запаси от строителни материали, дърва за огрев, дивеч за храна и кожи. С развитието на земеделието и индустрията обаче, хората забравят, че реката поддържа живота им. Едва наскоро започнахме отново да оценяваме нейните дарове. Високите води захранват подземните води, които са жизненоважни в земеделието за отглеждането на житни култури, зеленчуци и плодове.Дунав все още е важен източник на естествено пречистена питейна вода за 20 милиона души и е международен плавателен канал, който свързва 10 държави. Реката е идеална за любителски риболов или каякарство, а крайречните гори и влажни зони са прекрасни за туризъм.

Close button big